Skip links

Bezdotykové vypĺňanie kioskov InsightSofa OneTouch

Vypĺňanie prieskumov na termináloch a kioskoch na Vašich prevádzkach je teraz ešte ľahšie. Pokiaľ zákazník (alebo zamestnanec) chce prieskum vyplniť bezkontaktne, stačí aby svoj mobilný telefón namieril na terminál a prieskum sa mu spustí priamo v jeho telefóne.
Zdokonalená ochrana proti viacnásobnému hlasovaniu
Bola pridaná dodatočná kontrola proti mnoho násobnému hlasovaniu v InsightSofa OneTouch.