Skip links

Automatické štítkovanie prieskumov

Kvalitná práca so zákazníkmi znamená poriadok. . Automatické štítkovanie prieskumov Vám umožňuje zaradiť prieskumy do pripravených „škatuliek“ a potom s nimi omnoho prehľadnejšie pracovať a vyhodnocovať ich. Štítkovať môžete naozaj celkom automaticky, a to podľa vopred predpripravených pravidiel.