Skip links

Aktualizácia aplikácie InsightSofa (August 2022)

Meranie miery otvorenia emailov
Ako ďalšieho pomocníka na optimalizáciu prieskumov sme pridali meranie miery otvorenia emailov. Túto funkciu použijete, pokiaľ budete chcieť zistiť, kde sú slabé články Vašich prieskumov – kde odpadáva najviac respondentov. Patričný krok potom môžete zlepšiť.

 

Možnosť vloženia premenných do ďalších polí
Teraz môžete vložiť dynamické premenné (ako napríklad meno, produkt a ďalšie položky) nielen do tela emailu, ale aj do predmetu, do samotného prieskumu a na ďalšie miesta.

 

Možnosť prihlásiť sa za vybraných užívateľov
Administrátori sa teraz môžu prihlásiť za vybraného používateľa pomocou jedného kliknutia myši. Uľahčuje to nastavovanie jednotlivých používateľských účtov a kontrolu viditeľnosti správnych dát.

 

Hromadné spravovanie retenčných prípadov
Bola pridaná možnosť hromadne spravovať retenčné prípady. Pokiaľ chcete naraz ukončiť (alebo otvoriť, zmeniť status, alebo delegovať) retenčné prípady, bude sa vám to teraz robiť oveľa ľahšie.

 

Monetizácia NPS
Dostali sme sa z beta testovania Monetizácie NPS. Ak chcete riadiť zákaznícku skúsenosť nielen podľa najčastejšie označených hodnôt, ale aj podľa hodnoty Vašich zákazníkov, ozvite sa nám pre cenovú ponuku modulu Monetizácia NPS.

 

Možnosť zobraziť iba vybrané otázky Level 1 / Level 2 v závislosti od hodnotenia respondenta
Teraz môžete zvoliť iba konkrétne Level 1 a Level 2 otázky, ktoré budú zobrazené respondentovi, a to v závislosti od toho, či je váš priaznivec, pasívny, alebo kritik.

 

Možnosť nahrať viac príloh naraz
Do modulov WIKI a do modulu Interná retencia bola pridaná možnosť pridať viac príloh naraz.

 

 

Na čo sa môžete tešiť už čoskoro?

Prepracovaný modul cieľov
Na to, aby ste mohli pohodlne riadiť svoju organizáciu podľa zákazníckej skúsenosti, potrebujete stanoviť svojim zamestnancom ciele. V novom module Ciele bude možné stanoviť cieľ nielen konkrétnym zamestnancom, ale napríklad aj oddeleniam, produktovým skupinám, apod.

Bezdotykové vypĺňanie terminálov InsightSofa OneTouch
Nechajte na zákazníkoch, či chcú svoj feedback zanechať priamo v predajni pomocou našich terminálov, alebo sa rozhodnúť prieskum vyplniť úplne bezkontaktne.

 

QR code prieskumy na obaly produktov
Najmä pre výrobné firmy sme pripravili možnosť pridať QR kód na obaly ich výrobkov a umožniť tak hlasovať ľuďom, na ktorých firma nemá priamy prístup. Reporting a zobrazenie dát je potom rovnaké ako v našom Enterpirse module.